Language of document :

Kanne 20.9.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-704/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Stromsky ja P. Němečková)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

–    toteaa, ettei Espanjan kuningaskunta ole noudattanut SEUT 288 artiklan 4 kohdan ja valtiontuesta SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09), jota Castilla-La Manchan viranomaiset ovat myöntäneet maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle Castilla-La Manchan syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla 1.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2016/13851 (EUVL L 222, 17.8.2016, s. 52) 3 ja 4 artiklan mukaisia velvoitteitaan, että se ei ole toteuttanut määräajassa kaikkia edellytettyjä toimenpiteitä vaatiakseen pääasiallisen tuensaajan, Telecom Castilla-La Mancha S.A:n, palauttamaan päätöksen 1 artiklassa säännöstenvastaisiksi ja sisämarkkinoille soveltumattomiksi todetut valtiontuet, että se ei ole vahvistanut kaikkien tämän tuen jäljellä olevien maksujen keskeyttämistä ja että se ei ole ilmoittanut määräajassa komissiolle toimenpiteistä, jotka toteutettiin päätöksen noudattamiseksi, ja

velvoittaa Espanjan kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Espanjan kuningaskunta ei ole pannut täytäntöön päätöstä, jota se ei ole toteuttanut 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetuissa määräajoissa.

Espanjan kuningaskunta ei edelleenkään vaadi tuen pääasiallista saajaa, Telecom Castilla-La Mancha S.A:ta, palauttamaan tuen kokonaismäärää. Espanjan kuningaskunta ei ole vahvistanut, onko kaikki juoksevat tukimaksut keskeytetty päätöksen antamisen jälkeen. Koska päätöksen kohteena olevaa tukea, joka myönnettiin Telecom CLM:lle, ei vaadita kokonaisuudessaan takaisin eikä jäljellä olevien maksujen keskeyttämistä ole yksiselitteisesti osoitettu, Espanja ei noudata päätöksen 3 artiklan mukaista velvoitetta.

Lisäksi Espanjan kuningaskunta ei ole antanut komissiolle tarvittavia tietoja päätöksen täytäntöön panemisesta sen 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa edellytetyllä tavalla.

____________

1 EUVL 2016, L 222, s. 52.