Language of document :

Tužba podnesena 20. rujna 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-704/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: B. Stromsky i P. Němečková, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 288. četvrtog stavka UFEU-a i članaka 3. i 4. Odluke Komisije (EU) 2016/1385 od 1. listopada 2014. o državnoj potpori SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) koju su provela nadležna tijela Kastilje-La Manche za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima1 (SL 2016., L 222, str. 52.) jer nije unutar predviđenih rokova donijela sve potrebne mjere kako bi od glavnog korisnika, društva Telecom Castilla-La Mancha S.A., osigurala povrat državne potpore koja je člankom 1. te odluke proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, jer nije dokazala da je obustavila isplatu svih neisplaćenih iznosa navedene potpore i jer nije unutar predviđenog roka obavijestila Komisiju o mjerama koje je donijela radi ispunjenja obveza iz te odluke.

naložiti Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Kraljevina Španjolska nije primijenila Odluku u rokovima utvrđenima njezinim člankom 4. stavcima 2. i 3.

Kraljevina Španjolska još nije osigurala povrat ukupnog iznosa potpore od glavnog korisnika potpore, odnosno društva Telecom Castilla-La Mancha, S.A. Kraljevina Španjolska nije dokazala da je nakon donošenja Odluke obustavljena isplata svih neisplaćenih iznosa. Nepostojanje potpunog povrata iznosa potpore koja je predmet Odluke, a koja je dodijeljena društvu Telecom CLM, i pouzdanog dokaza o obustavi isplate svih neisplaćenih iznosa predstavlja povredu obveze Španjolske iz članka 3. Odluke.

Dodatno, Kraljevina Španjolska nije u propisanom roku obavijestila Komisiju o traženim informacijama koje se odnose na izvršenje Odluke, kako se to zahtijeva njezinim člankom 4. stavcima 3. i 4.

____________

1 SL 2016., L 222, str. 52.