Language of document :

2019. szeptember 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-704/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és P. Němečková meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság, azáltal hogy az előírt határidőn belül nem hozta meg a Kasztília-La Mancha hatóságai által a digitális földfelszíni televíziózásnak a Kasztília-La Mancha távoli és kevésbé urbanizált területein történő kiépítésére odaítélt SA.27408 (C 24/10 [korábbi NN 37/10, korábbi CP 19/09]) állami támogatásról szóló, 2014. október 1-jei (EU) 2016/1385 bizottsági határozat1 (közzétéve a HL 2016. augusztus 17-i L 222. számában) 1. cikkében jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatásoknak a fő kedvezményezettel, a Telecom Castilla-La Mancha S. A.-val való visszatéríttetéséhez szükséges intézkedéseket, és nem igazolta, hogy az említett támogatás szerint esedékes kifizetéseket megszüntette, illetve az előírt határidőn belül nem közölte a Bizottsággal a határozatnak való megfelelés érdekében meghozott intézkedéseket, nem teljesítette az EUMSZ 288. cikk negyedik bekezdéséből és a határozat 3. és 4. cikkéből eredő kötelezettségeit; és

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Spanyol Királyság nem hajtotta végre a határozatot a határozat 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

A Spanyol Királyság továbbra sem téríttette vissza a támogatás összegét a támogatás fő kedvezményezettjével, mégpedig a Telecom Castilla-La Mancha, S. A.-val. A Spanyol Királyság nem igazolta, hogy a határozat elfogadását követően megszüntetett minden kifizetést. A határozat tárgyát képező, a Telecom CLM-nek nyújtott támogatás teljes összege visszafizettetésének elmulasztása, és a támogatási program szerint esedékes kifizetések megszüntetését igazoló, megbízható bizonyítékok hiánya a határozat 3. cikke értelmében Spanyolországot terhelő kötelezettség megszegésének minősül.

Ezenfelül a Spanyol Királyság az előírt határidőn belül nem közölte a Bizottsággal a határozat 4. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott, a határozat végrehajtásával kapcsolatban kért információkat.

____________

1 HL 2016. L 222., 52. o.