Language of document :

2019 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-704/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir P. Němečková

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad per nustatytą terminą nesiėmusi priemonių, būtinų susigrąžinti iš pagrindinio gavėjo Telecom Castilla-La Mancha S.A. jam suteiktą pagalbą, kuri 2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimo C(2014) 6846 final1 , dėl valstybės pagalbos SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009), kurią Kastilijos-La Mančos valdžios institucijos suteikė skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose Kastilijos-La Mančos regionuose (2016 m. rugpjūčio 17 d. OLL 222, p. 52; toliau – sprendimas), 1 straipsniu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, taip pat neįrodžiusi, kad visi vykdomi minėtos pagalbos mokėjimai yra nutraukti ir per nustatytą terminą nepranešusi Komisijai, kokių priemonių ėmėsi šiam sprendimui įgyvendinti, Ispanijos Karalystė pažeidė įsipareigojimus pagal SESV 288 straipsnio ketvirtą pastraipą bei minėto sprendimo 3 ir 4 straipsnius,

priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ispanijos Karalystė neįgyvendino sprendimo per jo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą terminą.

Ispanijos Karalystė iš pagrindinio gavėjo Telecom Castilla-La Mancha S.A vis dar nesusigrąžino visos pagalbos sumos. Ji neįrodė, kad visi vykdomi pagalbos mokėjimai yra nutraukti priėmus sprendimą. Tai, kad nesusigrąžinta visa Telecom CLM suteikta suma ir nepateikti formalūs visų vykdomų mokėjimų nutraukimo įrodymai, yra Ispanijos Karalystės įsipareigojimų pagal sprendimo 3 straipsnį pažeidimas.

Be to, Ispanijos Karalystė per nustatytą terminą neinformavo Komisijos apie jos sprendimo vykdymą, kaip tai nustatyta to sprendimo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

____________

1 OL L 222, 2016, p. 52.