Language of document :

Acțiune introdusă la 20 septembrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-704/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky și P. Němečková, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin neadoptarea în termenele prevăzute a tuturor măsurilor necesare pentru recuperarea de la beneficiarul principal, Telecom Castilla-La Mancha S.A., a ajutorului de stat declarat nelegal și incompatibil cu piața internă prin articolul 1 din Decizia (UE) 2016/1385 a Comisiei din 1 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) acordat de autoritățile din Castilla-La Mancha pentru instalarea televiziunii digitale terestre în zonele îndepărtate și mai puțin urbanizate din Castilla-La Mancha1 (JO 2016, L 222, p. 52), prin nedovedirea încetării tuturor plăților pendinte ale ajutorului menționat și prin necomunicarea către Comisie în termenul prevăzut a măsurilor adoptate pentru a se conforma acestei decizii, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 288 al patrulea paragraf TFUE și al articolelor 3 și 4 din decizia amintită;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Regatul Spaniei nu a pus în aplicare decizia în termenele prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3) din aceasta.

Regatul Spaniei nu a recuperat încă valoarea totală a ajutorului de la beneficiarul principal al acestuia, și anume Telecom Castilla-La Mancha, S.A. Regatul Spaniei nu a dovedit că toate plățile în curs privind ajutorul au fost întrerupte după adoptarea deciziei. Inexistența unei recuperări complete a valorii ajutorului acordat Telecom CLM care face obiectul deciziei, precum și a unei dovezi fiabile a încetării tuturor plăților pendinte constituie o încălcare a obligației care revine Spaniei în temeiul articolului 3 din decizie.

În plus, Regatul Spaniei nu a comunicat Comisiei, în termenul prevăzut, informațiile solicitate referitoare la executarea deciziei, astfel cum impune articolul 4 alineatele (3) și (4) din aceasta.

____________

1 JO 2016, L 222, p. 52