Language of document :

Tožba, vložena 20. septembra 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-704/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in P. Němečková, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija s tem, da v roku, ki je bil določen, ni sprejela vseh ukrepov za to, da bi od glavnega prejemnika, družbe Telecom Castilla-La Mancha S.A., izterjala državno pomoč, ki je bila s členom 1 Sklepa Komisije (EU) 2016/1385 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09), ki so jo izvedli organi Kastilje in Manče za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih v Kastilji in Manči1 (objavljen v UL L 222 z dne 17. avgusta 2016, stran 52) razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, s tem, da ni dokazala, da je preklicala vsa neizvedena plačila v zvezi z navedeno pomočjo, in s tem, da Komisije v določenem roku ni obvestila o ukrepih, sprejetih za izvršitev tega sklepa, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 288 PDEU, četrti odstavek, ter členov 3 in 4 sklepa; in

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Kraljevina Španija ni poskrbela za izvršitev sklepa v roku, določenem v členu 4(2) in (3) sklepa.

Kraljevina Španija od največjega prejemnika, in sicer družbe Telecom Castilla-La Mancha, S.A., še vedno ni izterjala skupnega zneska pomoči. Kraljevina Španija ni dokazala, da so bila vsa neizvedena plačila po sprejetju sklepa preklicana. Opustitev popolne izterjave zneskov pomoči, ki je predmet sklepa in ki je bila dodeljena družbi Telecom CLM, ter neobstoj zanesljivega dokaza o preklicu vseh neizvedenih plačil pomenita kršitev obveznosti Španije iz člena 3 sklepa.

Kraljevina Španija poleg tega Komisiji v določenem roku ni posredovala zahtevanih informacij o izvršitvi sklepa, kot se zahteva s členom 4(3) in (4) tega sklepa.

____________

1 UL 2016, L 222, str. 52.