Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 17. září 2019 – mk advokaten GbR v. MBK Rechtsanwälte GbR

(Věc C-684/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: mk advokaten GbR

Odpůrkyně: MBK Rechtsanwälte GbR

Předběžná otázka

Využívá třetí osoba, která je uvedena v zápisu zveřejněném na internetové stránce, který obsahuje označení totožné s ochrannou známkou, tuto známku ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 1 , pokud tento zápis sama neumístila, avšak převzal jej provozovatel internetové stránky z jiného zápisu, který umístila třetí osoba způsobem porušující ochrannou známku?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25).