Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 17. septembril 2019 – mk advokaten GbR versus MBK Rechtsanwälte GbR

(kohtuasi C-684/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Määruskaebuse esitaja: mk advokaten GbR

Vastustaja määruskaebemenetluses: MBK Rechtsanwälte GbR

Eelotsuse küsimus

Kas kolmas isik, keda nimetatakse veebisaidil kättesaadavaks tehtud kandes, mis sisaldab kaubamärgiga identset tähist, kasutab seda kaubamärki direktiivi 2008/95/EÜ1 artikli 5 lõike 1 tähenduses, kui tema ise ei ole kannet kättesaadavaks teinud, kuid veebisaidi haldaja on selle üle võtnud ühest teisest kandest, mille on kaubamärgist tulenevat õigust rikkudes kättesaadavaks teinud kolmas isik?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25).