Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 17.9.2019 – mk advokaten GbR v. MBK Rechtsanwälte GbR

(asia C-684/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: mk advokaten GbR

Vastapuoli: MBK Rechtsanwälte GbR

Ennakkoratkaisukysymys

Käyttääkö kolmas, johon viitataan sellaisessa internetsivustolla julkaistussa merkinnässä, joka sisältää merkin, joka on sama kuin tavaramerkki, kyseistä tavaramerkkiä direktiivin1 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos hän ei ole syöttänyt kyseistä merkintää itse internetiin vaan internetsivuston ylläpitäjä on ottanut sen sellaisesta toisesta merkinnästä, jonka kolmas on syöttänyt internetiin tavaramerkkiä loukkaavalla tavalla?

____________

1 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25).