Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. rujna 2019. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – mk advokaten GbR protiv MBK Rechtsanwälte GbR

(predmet C-684/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: mk advokaten GbR

Tuženik: MBK Rechtsanwälte GbR

Prethodno pitanje

Upotrebljava li žig u smislu članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95/EZ1 treća osoba koja se spominje u unosu koji je objavljen na internetskoj stranici, a koji sadržava znak koji je istovjetan žigu, ako unos nije izvršila ona sama, nego ga je preuzeo operater internetske stranice iz drugog unosa koji je izvršila treća osoba na način kojim se povređuje žig?

____________

1 Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, S. 25) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)