Language of document :

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – mk advokaten GbR kontra MBK Rechtsanwälte GbR

(C-684/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: mk advokaten GbR

Alperes: MBK Rechtsanwälte GbR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az a harmadik személy, akit egy olyan internetes honlapon közzétett bejegyzésben említenek, amely a védjeggyel azonos megjelölést tartalmaz, a 2008/95/EK irányelv1 5. cikkének (1) bekezdése értelmében használja-e ezt a védjegyet, ha a bejegyzést nem ő maga helyezte el, azt azonban a honlap üzemeltetője egy másik olyan bejegyzésből vette át, amelyet a harmadik személy a védjegyet sértő módon helyezett el?

____________

1 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 299., 25. o.)