Language of document :

2019 m. rugsėjo 17 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje mk advokaten GbR / MBK Rechtsanwälte GbR

(Byla C-684/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: mk advokaten GbR

Atsakovė: MBK Rechtsanwälte GbR

Prejudicinis klausimas

Ar trečiasis asmuo, minimas tinklapyje paskelbtame įraše, kuriame yra tapatus prekių ženklui žymuo, naudoja šį prekių ženklą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/95/EB1 5 straipsnio 1 dalį, jei įrašą patalpino ne jis pats, o tinklapio valdytojas jį perėmė iš kito įrašo, kurį trečiasis asmuo patalpino teises į prekių ženklą pažeidžiančiu būdu?

____________

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25).