Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. septembrī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(Lieta C-684/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: mk advokaten GbR

Atbildētāja: MBK Rechtsanwälte GbR

Prejudiciālais jautājums

Vai trešā persona, kas ir minēta tīmekļvietnē publicētā ierakstā, kurš ietver apzīmējumu, kas ir identisks preču zīmei, lieto šo preču zīmi Direktīvas 2008/95/EK 1 5. panta 1. punkta izpratnē, ja pašu ierakstu ir ievietojusi nevis šī trešā persona, bet gan tīmekļvietnes pārvaldītājs, kas to ir pārņēmis no tāda cita ieraksta, ko, pārkāpjot preču zīmi, ir ievietojusi trešā persona?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2008, L 299, 25. lpp.).