Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 17 septembrie 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(Cauza C-684/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Recurentă: mk advokaten GbR

Intimată: MBK Rechtsanwälte GbR

Întrebările preliminare

Există o utilizare a mărcii, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă1 , de către un terț menționat într-o informație publicată pe un site care conține un semn identic cu marca, în cazul în care informația ca atare nu a fost plasată de acesta, ci a fost preluată de operatorul site-ului dintr-o altă informație plasată de terț într-un mod care încalcă drepturile conferite de marcă?

____________

1     Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25)