Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 10. oktoobril 2019 – PH, OI versus „Eurobank Bulgaria“ AD

(kohtuasi C-745/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski rayonen sad

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: PH, OI

Kostja: „Eurobank Bulgaria“ AD

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriigi kohus võib juhul, kui selgub, et ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud laenulepingus sisalduv lepingutingimus intressimäära ühepoolse muutmise kohta on ebaõiglane, lähtuda sellest, et lepingult tasuda tuleva intressi arvutamisel tuleb (hoolimata algses lepingus sisalduvast vastupidisest kokkuleppest) aluseks võtta laenusumma väljamaksmise kuupäeval kindlaks määratud intressimäär?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: Kas liikmesriigi kohus võib ebaõiglase lepingutingimuse olemasolu korral, mis ei määra lepingulist muutuvat intressimäära kindlaks õiguspärase meetodi alusel, intressi üldse välja mõista?

3.    Kuidas mõjutab vastamist kahele esimesele küsimusele asjaolu, et laenu jooksva tagasimaksmise ajal andis tarbija nõusoleku kohaldada intressimäära kindlaksmääramise meetodit, mis ei sisalda ebaõiglasi lepingutingimusi?

____________