Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 10.10.2019 – PH ja OI v. Еurobank Bulgaria АD

(asia C-745/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski rayonen sad

Pääasian asianosaiset

Kantajat: PH ja OI

Vastaaja: Еurobank Bulgaria АD

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko kansallinen tuomioistuin lähteä siitä, että sopimuksen perusteella maksettava korko on määritetty tietyn suuruiseksi lainan nostohetkellä (huolimatta siitä, että alkuperäisessä sopimuksessa oli sovittu toisin), jos käy ilmi, että elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen lainasopimuksen ehto korkokannan yksipuolisesta muuttamisesta on kohtuuton?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Voiko kansallinen tuomioistuin ylipäätään tuomita korkoja maksettavaksi, jos kyse on kohtuuttomasta ehdosta, jolla sopimuksen mukainen vaihtuva korkokanta määritetään soveltaen menetelmää, joka ei ole lainmukainen?

Vaikuttaako kahteen ensimmäiseen kysymykseen annettavaan vastaukseen se, että kuluttaja on takaisinmaksun kuluessa hyväksynyt sellaisen menetelmän soveltamisen korkokannan määrittämiseen, joka ei sisällä kohtuuttomia ehtoja?

____________