Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. listopada 2019. uputio Sofiyski rayonen sad (Bugarska) – PH, OI protiv „Еurobank Bulgaria” АD

(predmet C-745/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofiyski rayonen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: PH, OI

Tuženik: „Еurobank Bulgaria” АD

Prethodna pitanja

Može li nacionalni sud, ako se ispostavi da je odredba koja se odnosi na jednostranu izmjenu kamatne stope u ugovoru o zajmu sklopljenom između poduzetnika i potrošača nepoštena, pretpostaviti da su kamate koje treba platiti u skladu s ugovorom (unatoč drukčijem sporazumu u izvornom ugovoru) utvrđene u fiksnom iznosu u trenutku isplate zajma?

Ako je odgovor na prvo pitanje negativan: može li nacionalni sud, ako postoji nepoštena odredba kojom se promjenjiva kamatna stopa ne utvrđuje prema zakonitoj metodi, uopće dosuditi kamate?

Na koji način na odgovor na prva dva pitanja utječe činjenica da je potrošač tijekom otplate zajma pristao na primjenu metode obračuna kamatne stope koja ne sadržava nepoštene odredbe?

____________