Language of document :

A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2019. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PH, OI kontra „Eurobank Bulgaria” AD

(C-745/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski rayonen sad

Az alapeljárás felei

Felperesek: PH, OI

Alperes: „Eurobank Bulgaria” AD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben bebizonyosodik valamely, egy vállalkozás és egy fogyasztó között létrejött hitelszerződésben alkalmazott, a kamatláb egyoldalú módosítására vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen jellege, kiindulhat-e a nemzeti bíróság abból, hogy a szerződés alapján fizetendő kamatot (az eredeti szerződésben foglalt eltérő megállapodás ellenére) a hitelösszeg kifizetésének időpontjában meghatározott mértékben állapították meg?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén megítélhet-e egyáltalán kamatokat a nemzeti bíróság olyan tisztességtelen szerződési feltétel fennállása esetén, amely a szerződés szerinti változó kamatlábat nem jogszerű módszerrel határozza meg?

Milyen hatást fejt ki az első két kérdésre adandó válaszra az a körülmény, hogy a fogyasztó a hitel folyamatos visszafizetése során a kamatláb meghatározására vonatkozó olyan módszer alkalmazásához járult hozzá, amely nem alkalmaz tisztességtelen feltételeket?

____________