Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 10 octombrie 2019 – PH, OI/„Еurobank Bulgaria” АD

(Cauza C-745/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski rayonen sad

Părțile din procedura principală

Reclamanți: PH, OI

Pârâtă: „Еurobank Bulgaria“ АD

Întrebările preliminare

În cazul în care se constată că o clauză privind modificarea unilaterală a ratei dobânzii într-un contract de împrumut încheiat între un vânzător sau un furnizor și un consumator este abuzivă, instanța națională poate considera că rata dobânzii datorate prin contract a fost stabilită (în pofida faptului că în contractul inițial a fost convenit un aranjament contrar) în cuantumul determinat la data plății împrumutului?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: Instanța națională poate acorda dobânzi în cazul existenței unei clauze abuzive care nu stabilește pe baza unei metode legale rata variabilă a dobânzii contractuale?

Cum ar fi afectat răspunsul la primele două întrebări de împrejurarea că, în cursul rambursării împrumutului, consumatorul și-a exprimat acordul în ceea ce privește aplicarea unei metode de stabilire a ratei dobânzii care nu conține clauze abuzive?

____________