Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 10. oktobra 2019 – PH, OI/„Eurobank Bulgaria“ AD

(Zadeva C-745/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: PH, OI

Tožena stranka: „Eurobank Bulgaria“ AD

Vprašanje za predhodno odločanje

1.    Ali lahko nacionalno sodišče, če se izkaže, da je nek pogoj o enostranski spremembi obrestne mere v posojilni pogodbi, ki jo skleneta trgovec in potrošnik, nepošten, zavzame stališče, da so bile obresti, ki se dolgujejo v skladu s pogodbo, (kljub temu, da je bilo v prvotni pogodbi določeno drugače) določene v višini, ki je bila določena ob izplačilu posojila?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali lahko nacionalno sodišče v primeru obstoja nepoštenega pogoja, ki pogodbene variabilne obrestne mere ne določa na podlagi zakonite metode, sploh prisodi obresti?

3.    Kako okoliščina, da je potrošnik med tekočim odplačevanjem posojila soglašal z uporabo metode za določitev obrestne mere, ki ne vsebuje nepoštenih pogojev, vpliva na odgovor na prvi dve vprašanji?

____________