Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 10 oktober 2019 – PH, OI mot Еurobank Bulgaria АD

(Mål C-745/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski rayonen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: PH, OI

Motpart: Еurobank Bulgaria АD

Tolkningsfrågor

Får den nationella domstolen, om det framkommer att ett villkor om ensidig ändring av räntesatsen i ett kreditavtal mellan en näringsidkare och en konsument är oskäligt, utgå från att räntan enligt avtalet fastställdes till en viss räntesats vid den tidpunkt då lånet betalades ut (trots att det ursprungliga avtalet angav motsatsen)?

Om den första frågan ska besvaras nekande: Får den nationella domstolen, när det föreligger ett oskäligt villkor, enligt vilket den avtalsenliga rörliga räntesatsen inte fastställs enligt en lagenlig metod, över huvud taget utdöma ränta?

Hur påverkar det svaret på de två första frågorna att konsumenten under loppet av återbetalningen av lånet godtog tillämpning av en metod för att fastställa räntesatsen som inte utgör ett oskäligt avtalsvillkor?

____________