Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – ZS „Plaukti” protiv Lauku atbalsta dienests

(predmet C-736/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: ZS „Plaukti”

Druga stranka u kasacijskom postupku: Lauku atbalsta dienests

Prethodna pitanja

Može li se članak 16. stavak 5. treći podstavak Uredbe Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja1 primijeniti na slučaj u kojem žalitelj nije ispunio uvjete u pogledu košnje površine za koju je zatražena potpora za očuvanje bioraznolikosti na pašnjacima (što je zahtjev koji nadilazi minimalne norme iz članka 39. stavka 3. Uredbe br. 1698/2005)2 , a da na skupini usjeva nije utvrđena nikakva promjena?

Mogu li se za samo jednu povredu istodobno izreći sankcija utvrđena u članku 16. stavku 5. trećem podstavku Uredbe br. 65/2011 i sankcija iz članka 18. stavka 1. točke (a) te uredbe?

Protivi li se člancima 4. i 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009.3 u vezi s člankom 39. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. nacionalni propis kojim se utvrđuje da isti zahtjev može istodobno činiti minimalni zahtjev (normu) i zahtjev koji nadilazi minimalne zahtjeve (uvjet isplate agro-okolišne potpore)?

____________

1 SL 2011., L 25, str. 5. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 52., str. 289.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2005., L 277, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 40., str. 138.)

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.)