Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZS „Plaukti” kontra Lauku atbalsta dienests

(C-736/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felperes: „ZS Plaukti”

Alperes: Lauku atbalsta dienests

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazható-e a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet1 16. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése olyan esetben, amelyben a kérelmező nem teljesítette az azon terület kaszálására vonatkozó feltételeket, amelyre a legelők biológiai sokféleségének megőrzését célzó támogatást kért (az 1698/2005 rendelet2 39. cikkének (3) bekezdésében foglalt, kötelező érvényű minimumkövetelményeken túlmutató feltétel), és a terménycsoportban semmilyen változás nem állapítható meg?

Egyetlen jogsértés miatt előírható–e egyidejűleg a 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 16. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott szankció és a 65/2011 rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt szankció?

Ellentétes-e a 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek3 a 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikke (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 4. és 6. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amely azt írja elő, hogy ugyanazon feltétel egyszerre lehet kötelező érvényű minimumfeltétel (követelmény) és kötelező érvényű minimumfeltételeken túlmutató követelmény (agrár-környezetvédelmi támogatás kifizetésére vonatkozó feltétel)?

____________

1 HL 2011. L 25., 8. o.

2 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 277., 1. o.)

3 A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 30. 16. o.)