Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supreme Court (Ιρλανδία) στις 7 Οκτωβρίου 2019 – VK κατά An Bord Pleanála

(Υπόθεση C-739/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Supreme Court

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: VK

Εφεσίβλητο: An Bord Pleanála

Προδικαστικά ερωτήματα

Αποκλείεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ1 της 22ας Μαρτίου 1977, όπως έχει τροποποιηθεί, δυνατότητα κράτους μέλους να επιβάλλει σε δικηγόρο ο οποίος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου «να ενεργεί κατόπιν συμφωνίας με δικηγόρο που ασκεί την δραστηριότητά του ενώπιον του δικαστηρίου που επελήφθη της υποθέσεως», σε κάθε περίπτωση στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αυτοεκπροσωπήσεως ενώπιον του οικείου δικαστηρίου του διαδίκου τον οποίο προτίθεται να εκπροσωπήσει ο δικηγόρος της αλλοδαπής;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, βάσει ποιων κριτηρίων θα πρέπει το εθνικό δικαστήριο να κρίνει αν επιτρέπεται η επιβολή προϋποθέσεως ενέργειας «κατόπιν συμφωνίας με» δικηγόρο της ημεδαπής;

Ειδικότερα, αποτελεί η επιβολή περιορισμένης υποχρεώσεως ενέργειας «κατόπιν συμφωνίας με» δικηγόρο της ημεδαπής, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην παρούσα διάταξη περί παραπομπής, αναλογικό περιορισμό στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των δικηγόρων ούτως ώστε να δικαιολογείται, λαμβανομένου υπόψη του γενικού συμφέροντος, το οποίο συνίσταται αφενός, στην ανάγκη προστασίας των χρηστών νομικών υπηρεσιών και, αφετέρου, στην ανάγκη διασφαλίσεως της ορθής απονομής της δικαιοσύνης;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τρίτο ερώτημα, εφαρμόζεται η εν λόγω θεώρηση σε κάθε περίπτωση, και αν όχι, βάσει ποιων κριτηρίων θα πρέπει το εθνικό δικαστήριο να κρίνει αν επιτρέπεται η επιβολή της οικείας προϋποθέσεως σε συγκεκριμένη περίπτωση;

____________

1 Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ ειδ. έκδ. 06/001, σ. 249).