Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koju je 7. listopada 2019. uputio Supreme Court (Irska) – VK protiv An Bord Pleanála

(predmet C-739/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VK

Tuženik: An Bord Pleanála

Prethodna pitanja

Je li država članica spriječena ostvarivati opciju iz članka 5. Direktive 77/249/EEZ1 od 22. ožujka 1977., kako je izmijenjena, koja dopušta državi članici nametnuti zahtjev da odvjetnik koji sudjeluje u aktivnosti zastupanja stranke u sudskim postupcima „[...] rad[i] zajedno s odvjetnikom koji obavlja djelatnost pred tim sudskim tijelom”, u svim okolnostima u kojima bi stranka, koju gostujući odvjetnik želi zastupati u takvim postupcima, bila ovlaštena na samozastupanje?

Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, pozivanjem na koje elemente bi nacionalni sud trebao ocijeniti je li dopušteno nametnuti zahtjev „[zajedničkog] obavljanja djelatnosti”?

Osobito, bi li nametanje ograničene obveze obavljanja djelatnosti „zajedno s”, na način koji je opisan ranije u ovom zahtjevu za prethodnu odluku, predstavljalo proporcionalno miješanje u slobodu pružanja odvjetničkih usluga koje bi bilo opravdano s obzirom na to da je u prisutnom javnom interesu i potreba zaštite korisnika pravnih usluga i potreba osiguranja dobrog sudovanja?

Ako je odgovor na treće pitanje potvrdan, odnosi li se to stajalište na sve okolnosti i, ako ne, koje elemente nacionalni sud treba uzeti u obzir pri određivanju može li se takav zahtjev nametnuti u konkretnom slučaju?

____________

1 Direktiva Vijeća 77/249/EEZ od 22. ožujka 1977. o olakšavanju učinkovitog ostvarivanja slobode pružanja odvjetničkih usluga (SL 1977., L 78, str. 17.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 14.)