Language of document :

2019 m. spalio 7 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VK / An Bord Pleanála

(Byla C-739/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: VK

Kita apeliacinio proceso šalis: An Bord Pleanála

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar valstybei narei draudžiama pasinaudoti 1977 m. kovo 22 d. Direktyvos 77/249/EEB1 su pakeitimais 5 straipsnyje numatyta galimybe nustatyti teisininkui, kuris vykdo veiklą, susijusią su kliento atstovavimu teisiniuose procesuose, reikalavimą „dirbt[i] drauge su teisininku, kuris praktikuoja atitinkamoje teismo įstaigoje“ visais atvejais, kai šalis, kuriai vizituojantis teisininkas ketina atstovauti tokiame procese, turi teisę pati sau atstovauti?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, į kokius veiksnius nacionalinis teismas turėtų atsižvelgti vertindamas, ar leidžiama nustatyti reikalavimą „praktikuoti drauge su“?

3.    Konkrečiai kalbant, ar nustačius šiame prašyme priimti prejudicinį sprendimą aprašytą ribotą įpareigojimą praktikuoti „drauge su“, teisininkų laisvės teikti paslaugas apribojimas būtų proporcingas ir todėl pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad atitinkamas viešasis interesas yra ir būtinybė apsaugoti teisinių paslaugų vartotojus, ir būtinybė užtikrinti gerą teisingumo vykdymą?

4.    Jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar toks požiūris taikomas visais atvejais, o, jei ne, į kokius veiksnius nacionalinis teismas turėtų atsižvelgti vertindamas, ar tokį reikalavimą galima nustatyti konkrečiu atveju?

____________

1 1977 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 77/249/EEB, skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 52).