Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 7 octombrie 2019 – VK/An Bord Pleanála

(Cauza C-739/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Recurent: VK

Intimat: An Bord Pleanála

Întrebările preliminare

Unui stat membru îi este interzis să exercite dreptul de opțiune prevăzut la articolul 5 din Directiva 77/249/CEE1 din 22 martie 1977, cu modificările ulterioare, care permite statelor membre să impună unui avocat care exercită activitatea de reprezentarea a unui client în justiție „să acționeze în colaborare [...] cu un avocat care profesează pe lângă jurisdicția sesizată” în toate situațiile în care partea pe care avocatul vizitator urmărește să o reprezinte într-o astfel de procedură ar avea dreptul la autoreprezentare?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, care sunt elementele pe baza cărora instanța națională trebuie să aprecieze dacă este permis să se impună cerința „să acționeze în colaborare [...] cu”?

În special, impunerea unei obligații limitate de a profesa „în colaborare [...] cu”, în modul expus mai sus în prezenta decizie de trimitere, ar constitui o ingerință proporțională în libera prestare a serviciilor de către avocați, astfel încât să se justifice având în vedere faptul că interesul public implicat privește atât necesitatea de a proteja consumatorii de servicii juridice, cât și necesitatea de a asigura buna administrare a justiției?

În cazul unui răspuns afirmativ la a treia întrebare, această poziție este valabilă în orice împrejurări și, dacă nu, ce elemente ar trebui să ia în considerare o instanță națională atunci când stabilește dacă o astfel de cerință poate fi impusă într-un anumit caz?

____________

1 Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați (JO 1977, L 78, p. 17, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 46).