Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 16.8.2019 – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA v. Regione Campania

(asia C-618/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA

Vastaaja: Regione Campania

Ennakkoratkaisukysymys

Onko [Euroopan unionin] oikeuden ja erityisesti palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatteen sekä julkisten palveluhankintojen mahdollisimman suurta avoimuutta kilpailulle koskevan periaatteen kanssa ristiriidassa Regione Campanian 7.8.2014 antaman alueellisen lain nro 16 1 §:n 121 momentin (legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16) kaltainen alueellinen säännös, jonka nojalla ACIn kanssa on tehty suoraan ja ilman tarjouskilpailumenettelyä hankintasopimus, joka koskee Campanan alueen autoveron hallinnointiin liittyviä palveluja.

____________