Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. augusztus 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA kontra Regione Campania

(C-618/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA

Alperes: Regione Campania

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az [Európai Unió] jogával, és különösen a szolgáltatások szabad mozgásának elvével, illetve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzések körében a verseny maximális mértékben történő megnyitásának elvével egy olyan tartományi rendelkezés, mint a legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Campania tartomány 2014. augusztus 7-i 16. sz. törvénye) 1. cikkének (121) bekezdése, amely lehetővé teszi, hogy a gépjárműadó kezelésére vonatkozó szolgáltatásokat a Regione Campania verseny nélkül, közvetlenül az ACI-nak ítélje oda?

____________