Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. augustā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Ge.Fi.L.– Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

(Lieta C–618/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ge.Fi.L.– Gestione Fiscalità Locale SpA

Atbildētājs: Regione Campania

Prejudiciālais jautājums

Vai [Savienības] tiesībām un it īpaši pakalpojumu sniegšanas brīvības principam un maksimālas publisko iepirkumu atvērtības konkurencei principam pakalpojumu valsts iepirkumu jomā ir pretrunā tāda reģionālā tiesību akta norma, kāds ir 2014. gada 7. augusta Legge della Regione Campania n. 16 1. panta 121. punkts, saskaņā ar kuru transportlīdzekļu nodokļu pārvaldības pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības Regione Campania ir atļauts piešķirt ACI tieši, neorganizējot iepirkuma procedūru?

____________