Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 16 august 2019 – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

(Cauza C-618/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA

Intimată: Regione Campania

Întrebarea preliminară

Se opune dreptului [Uniunii Europene] și în special principiilor liberei circulații a serviciilor și maximei deschideri a concurenței în domeniul contractelor de achiziții publice de servicii o normă regională precum articolul 1 alineatul 121 din Legea nr. 16 a regiunii Campania din 7 august 2016 care autorizează atribuirea directă, fără procedură de cerere de ofertă, în favoarea AICI (Automobil Club Italia), a serviciilor referitoare la administrarea taxei auto în regiunea Campania?

____________