Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 16. augusta 2019 – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

(vec C-618/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA

Žalovaný: Regione Campania

Prejudiciálna otázka

Bráni právo [Európskej únie], najmä zásada slobodného poskytovania služieb a zásada maximálnej otvorenosti verejného obstarávania služieb v prospech hospodárskej súťaže, regionálnej právnej norme, ako je článok 1 odsek 121 zákona regiónu Kampánia č. 16 zo 7. augusta 2014, ktorý umožňuje priame zadanie zákazky na služby týkajúce sa správy dane z motorových vozidiel v regióne Kampánia v prospech ACI bez verejnej súťaže?

____________