Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 16. avgusta 2019 – Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

(Zadeva C-618/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA

Tožena stranka: Regione Campania

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je deželna določba, kot je člen 1(121) legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (zakon dežele Kampanija št. 16 z dne 7. avgusta 2014), ki omogoča, da dežela Kampanija storitve v zvezi z upravljanjem davka na motorna vozila neposredno, brez javnega naročila odda družbi ACI, v nasprotju s pravom Evropske unije, zlasti načeloma prostega pretoka storitev in kar največjega odpiranja javnih naročil konkurenci?

____________