Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 16 augusti 2019 – Gestione Fiscalità Locale SpA mot Regione Campania

(Mål C-618/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Gestione Fiscalità Locale SpA

Motpart: Regione Campania

Tolkningsfrågan

Utgör [unionsrätten] och, i synnerhet, principen om fri rörlighet för tjänster och om maximal konkurrens på området för offentlig upphandling av tjänster, hinder för en regional bestämmelse såsom artikel 1.121 i regionen Kampaniens lag nr 16 av den 7 augusti 2014 enligt vilken det är tillåtet att direkt och utan anbudsförfarande tilldela ACI [ett tjänstekontrakt] avseende förvaltning av bilskatter i regionen Kampanien ?

____________