Language of document :

Жалба, подадена на 30 юли 2019 г. от Holzer y Cia, SA de CV срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 23 май 2019 г. по съединени дела Т-3/18 и Т-4/18 — Holzer y Cia/EUIPO — Annco

(Дело C-582/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Holzer y Cia, SA de CV (представител: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Annco, Inc.

С определение от 22 октомври 2019 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постанови, че не допуска обжалване по делото и че Holzer y Cia, SA de CV трябва да понесе собствените си съдебни разноски.

____________