Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2019 Holzer y Cia, SA de CV proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 23. května 2019 ve spojených věcech T-3/18 a T-4/18, Holzer y Cia v. EUIPO - Annco

(Věc C-582/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Holzer y Cia, SA de CV (zástupce: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Annco, Inc.

Usnesením ze dne 22. října 2019 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek se neuznává přijatelným a že společnost Holzer y Cia, SA de CV ponese vlastní náklady řízení.

____________