Language of document :

Holzer y Cia, SA de CV 30. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 23. mai 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-3/18 ja T-4/18: Holzer y Cia versus EUIPO – Annco

(kohtuasi C-582/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Holzer y Cia, SA de CV (esindaja: advokaat N.A. Fernández Fernández-Pacheco)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Annco, Inc.

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 22. oktoobri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Holzer y Cia, SA de CV kohtukulud tema enda kanda.

____________