Language of document :

Žalba koju je 30. srpnja 2019. podnio Holzer y Cia, SA de CV protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 23. svibnja 2019. u spojenim predmetima T-3/18 i T-4/18, Holzer y Cia protiv EUIPO-a - Annco

(predmet C-582/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Holzer y Cia, SA de CV (zastupnik: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Annco, Inc.

Rješenjem od 22. listopada 2019. Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) odlučio je da je žalba nedopuštena i da Holzer y Cia, SA de CV snosi vlastite troškove.

____________