Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 23 maja 2019 r. w sprawach połączonych T-3/18 i T-4/18, Holzer y Cia / EUIPO – Annco, wniesione w dniu 30 lipca 2019 r. przez Holzer y Cia, SA de CV

(Sprawa C-582/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona wnosząca odwołanie: Holzer y Cia, SA de CV (przedstawiciel: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Annco, Inc.

Postanowieniem z dnia 22 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania, oraz obciążył Holzer y Cia, SA de CV własnymi kosztami.

____________