Language of document :

Recurs introdus la 30 iulie 2019 de Holzer y Cia, SA de CV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 23 mai 2019 în cauzele conexate T-3/18 și T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO – Annco

(Cauza C-582/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Holzer y Cia, SA de CV (reprezentanți: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Annco, Inc.

Prin Ordonanța din 22 octombrie 2019, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) nu a admis recursul și a obligat Holzer y Cia, SA de CV la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

____________