Language of document :

Odvolanie podané 30. júla 2019: Holzer y Cia, SA de CV proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 23. mája 2019 v spojených veciach T-3/18 a T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO – Annco

(vec C-582/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Holzer y Cia, SA de CV (v zastúpení: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Annco, Inc.

Uznesením z 22. októbra 2019 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a Holzer y Cia, SA de CV znáša svoje vlastné trovy konania.

____________