Language of document :

Pritožba, ki jo je Holzer y Cia, SA de CV vložila 30. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 23. maja 2019 v združenih zadevah T-3/18 in T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO - Annco

(Zadeva C-582/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Holzer y Cia, SA de CV (zastopnik: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Annco, Inc.

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 22. oktobra 2019 ugotovilo, da pritožba ni dopustna in da Holzer y Cia, SA de CV nosi svoje stroške.

____________