Language of document :

Жалба, подадена на 14 август 2019 г. от Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 6 юни 2019 г. по дело T-210/18 — Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-614/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (представител: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Autec AG

С определение от 24 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и постановява жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________