Language of document :

Appel iværksat den 14. august 2019 af Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 6. juni 2019 i sag T-210/18 – Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mod EUIPO

(Sag C-614/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ved Rechtsanwalt C. Klawitter)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Autec AG

Det Europæiske Unions Domstol (afdeling for appelbevilling) har ved kendelse af 24. oktober 2019 forkastet appellen som åbenbart ugrundet og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger

____________