Language of document :

Žalba koju je 14. kolovoza 2019. podnio Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 6. lipnja 2019. u predmetu T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (predmet C-614/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zastupnik: C. Klawitter, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Autec AG

Sud Europske unije (vijeće za odlučivanje o dopustivosti žalbe) rješenjem od 24. listopada 2019. nije dopustio žalbu te je žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________