Language of document :

Pritožba, ki jo je Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vložila 14. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 6. junija 2019 v zadevi T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-614/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zastopnik: C. Klawitter, rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Autec AG

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 24. oktobra 2019 sklenilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnica nosi svoje stroške.

____________