Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Montreuil (Prantsusmaa) 7. oktoobril 2019 – Bank of China Limited versus Ministre de l’Action et des Comptes publics

(kohtuasi C-737/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal administratif de Montreuil

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Bank of China Limited

Vastustaja: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Eelotsuse küsimused

Kas 24. jaanuari 2019. aasta otsuses kohtuasjas C-165/17 „Morgan Stanley & Co International plc vs. Ministre de l’Économie et des Finances“ väljendatud seisukohad on kohaldatavad juhul, kui liikmesriigis asuv filiaal teeb esiteks käibemaksuga maksustatavaid tehinguid ja teiseks osutab teenuseid peakontorile ja filiaalidele, mis asuvad kolmandas riigis?

Kui ühes liikmesriigis asuv filiaal taotleb mahaarvamisõigust, mis põhineb kulutustel, mis ta tegi teenuste osutamiseks oma kolmandas riigis asuva peakontori kasuks, st finantsteenuste ja pangandusteenuste ekspordiks, siis kas maksukohustuslane võib artikli 169 punkti a või c alusel käibemaksu maha arvata?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ja juhul, kui filiaal võib taotleda mahaarvamist artikli 169 punkti a alusel, siis millisel tingimusel võib kolmandas riigis asuva peakontori pangandustehinguid käsitada mahaarvamisõigust andvatena, kui need oleksid tehtud selles liikmesriigis, kus kanti käibemaksuga maksustatud kulud? Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ja juhul, kui filiaal võib taotleda mahaarvamist artikli 169 punkti c alusel, siis millistel tingimustel võib teenuse saajat pidada asutatuks väljaspool Euroopa Liitu, kui filiaal asub Euroopa Liidus ning moodustab oma peakontoriga ühe ja sama juriidilise üksuse?

____________