Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Tribunal administratif de Montreuil (Francuska) – Bank of China Limited protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

(predmet C-737/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal administratif de Montreuil

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bank of China Limited

Tuženik: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodna pitanja

Primjenjuju li se rješenja iz presude od 24. siječnja 2019. „Morgan Stanley & Co International plc protiv Ministarstva ekonomije i financija”, C-165/17 kada podružnica u jednoj državi članici ostvaruje, s jedne strane, transakcije koje podliježu PDV-u i, s druge strane, usluge u korist svojeg sjedišta i podružnica koje se nalaze u trećoj državi?

Ako podružnica koja se nalazi u jednoj državi članici traži pravo na odbitak na temelju troškova koje je imala u svrhu ostvarivanja usluga u korist svojeg sjedišta u trećoj zemlji, odnosno izvoza financijskih i bankovnih usluga, može li porezni obveznik odbiti porez na dodanu vrijednost u skladu s točkom (a) članka 169. ili primjenom točke (c) tog istog članka?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje i u slučaju da podružnica može zahtijevati odbitak na temelju točke (a) članka 169., pod kojim se uvjetom može smatrati da bankovne transakcije koje je ostvarilo sjedište u trećoj zemlji daju pravo na odbitak ako su provedene u državi članici u kojoj su nastali troškovi na koje se obračunava porez na dodanu vrijednost? U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje i u slučaju da podružnica može zatražiti odbitak primjenom točke (c) članka 169., pod kojim se uvjetima primatelj usluga može smatrati osnovanim izvan Europske unije ako se podružnica nalazi u Europskoj uniji i tvori jedan te isti pravni subjekt sa sjedištem?    

____________