Language of document :

2019 m. spalio 7 d. Tribunal administratif de Montreuil (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bank of China Limited / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-737/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Montreuil

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Bank of China Limited

Atsakovas: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2019 m. sausio 24 d. Sprendime Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l’Économie et des Finances (C-165/17) pateiktos išeitys yra taikytinos tuo atveju, kai filialas valstybėje narėje, pirma, vykdo PVM apmokestinamus sandorius ir, antra, teikia paslaugas trečiojoje šalyje įsteigtai savo buveinei ir filialams?

2.    Ar tuo atveju, kai valstybėje narėje įsteigtas filialas reikalauja teisės į atskaitą, pagrįstos išlaidomis, kurių jis patyrė siekdamas teikti paslaugas savo buveinei trečiojoje šalyje, t. y. eksportuoti finansines ir banko paslaugas, apmokestinamasis asmuo gali atskaityti pridėtinės vertės mokestį taikant 169 straipsnio a arba c punktą?

3.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, tuo atveju, kai filialas gali prašyti atskaityti PVM taikant 169 straipsnio a punktą, kokiomis sąlygomis banko sandoriai, atlikti trečiojoje šalyje įsteigtos buveinės, gali būti laikomi suteikiančiais teisę į atskaitą, jeigu jie buvo įvykdyti valstybėje narėje, kurioje patirta pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamų išlaidų? Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, tuo atveju, kai filialas gali prašyti atskaityti PVM taikant 169 straipsnio c punktą, kokiomis sąlygomis vartotojas gali būti laikomas įsisteigusiu už Europos Sąjungos ribų, kai filialas yra Europos Sąjungoje ir kartu su buveine yra vienas juridinis asmuo?

____________