Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Montreuil (Francija) 7. oktobra 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-737/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Montreuil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bank of China Limited

Tožena stranka: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se rešitve iz sodbe z dne 24. januarja 2019, Morgan Stanley & Co International plc proti Ministre de l’Économie et des Finances, C-165/17, uporabljajo, če podružnica v državi članici na eni strani opravlja dejavnosti, ki so predmet DDV, in na drugi strani, storitve za svoj sedež in za podružnice s sedežem v tretji državi?

Ali lahko davčni zavezanec odbije davek na dodano vrednost na podlagi člena 169(a) ali točke (c) tega člena, če podružnica, ki ima sedež v državi članici, zahteva pravico do odbitka, ki temelji na njenih izdatkih za opravljanje storitev za njen sedež v tretji državi, to je za izvoz finančnih in bančnih storitev.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in če podružnica lahko zahteva odbitek na podlagi člena 169(a), pod kakšnim pogojem je mogoče bančne transakcije, ki jih je opravil sedež, ki je v tretji državi, šteti za okoliščine, ki dajejo pravico do odbitka, če so bile opravljene v državi članici, v kateri so nastali stroški, od katerih se obračuna davek na dodano vrednost. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in če podružnica lahko zahteva odbitek na podlagi člena 169(c), pod kakšnimi pogoji se lahko za naročnika šteje, da ima sedež zunaj Evropske unije, če je podružnica v Evropski uniji in tvori s sedežem en sam pravni subjekt ?

____________